Me teemme tulevaisuuden teollisuutta

Lue kiinnostavia tarinoita
teollisuus­vyöhykkeeltä.

Boliden

90 miljoonan investointi tulevaisuuteen

Huomattava osuus Boliden Harjavallan vuosittaisista investoinneista suunnataan turvallisuus- ja ympäristöhankkeisiin. Koko Boliden-konserni haluaa toimia kaikkialla maailmassa vastuullisesti ottaen huomioon niin ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja inhimillisen kestävän kehityksen näkökulmat.

Toimitusjohtaja Timo Rautalahti ja rikkihappotehdas

Toimitusjohtaja Timo Rautalahti odottaa uudesta rikkihappotehtaasta vakautta vuosikymmeniksi eteenpäin.

Rikkihapontie 8:ssa seisoo kaikkiaan 90 miljoonan euron arvoinen, käsin kosketeltava todiste: rikkihappotehdas, jonka vaiheittainen käyttöönotto aloitettiin vuoden 2018 keväällä. Uuden rikkihappotehtaan suunnittelussa, osien valmistuksessa ja kokoonpanossa hyödynnettiin mahdollisimman paljon satakuntalaisia yhteistyökumppaneita. Tuloksena on pitkälle automatisoitu, moderni tehdas, jonka leveillä käytävillä ja hyvässä valaistuksessa on turvallista tehdä valvonta-, mittaus- ja huoltotöitä. Rikkihappotehtaalta odotetaan jopa 1 200 tonnin päivittäistä tuotannon nousua yrityksen edeltäviin rikkihappotehtaisiin verrattuna. Esimerkiksi jäähdytysveden tarve on huomattavasti pienempi, vain 40 % aiemmasta.

Rikkihappotehtaalla tuotetulla kaukolämmöllä voidaan
lämmittää 750 omakotitaloa.

Rikkidioksidipitoisia kaasuja syntyy osana kuparin ja nikkelin jalostusprosessia. Kaasut otetaan talteen ja johdetaan rikkihappotehtaille. Valmis rikkihappo myydään pääasiassa suomalaiseen kemianteollisuuteen. Sitä käytetään muun muassa paperin valkaisussa, maa- ja metsätalouden lannoitteissa sekä niinkin jokapäiväisen kulutustuotteen kuin hammastahnan valmistuksessa. Rikkidioksidin valmistusprosessissa syntyvä lämpö kerätään puolestaan lämmön talteenottokattilaan. Osa rikkihappotehtaiden lämmöstä hyödynnetään suoraan tehtaalla ja loput johdetaan Harjavallan kaupungin kaukolämpöverkkoon.

Rikkihappotehtaalla tuotetulla kaukolämmöllä voidaan lämmittää 750 omakotitaloa. Lisäksi tehdas tuottaa höyryä tehdasalueen prosesseissa hyödynnettäväksi. Rikkihappotehdas takaa osaltaan kupari- ja nikkelisulattojen toimintaedellytykset pitkälle tulevaisuuteen.

– Olemme toimineet Harjavallassa jo 75 vuotta ja aiomme toimia vastaisuudessakin, Rautalahti lupaa.

Satakunnan suurin yhteisö­veronmaksaja investoi 260 miljoonalla – Bolidenin Porin kuparielektrolyysi­yksikössä ei likinäköinen näe päästä päähän.

Lue myös

Cimcorp

Automaatiosta uudenlaisia työpaikkoja

Lue lisää
Aurubis

Satakunnan teollisuudella 
on loistava tulevaisuus

Lue lisää