Satakunnassa
syntyy uusia
innovaatioita

Meillä toteutetaan ratkaisuja, joita kehittyvä maailma ja sen ihmiset tarvitsevat.

Teollisuusvyöhykkeellä on globaalisti merkittävää teknologiametallien jalostus- ja valmistusosaamista sekä tätä tukeva tutkimus- ja tuotekehitysekosysteemi.

ERINOMAISET PUITTEET
KILPAILUKYVYN PARANTAMISEEN

Sata Industry teollisuusvyöhyke tarjoaa erinomaiset puitteet teollisen kilpailukyvyn parantamiseen ja uusien ratkaisujen luomiseen koko Suomen eduksi. Sata Industryn teollisuus on hyvin monipuolista, eli metallinjalostusta, kemianteollisuutta, metallituotteiden valmistusta, konepajoja, suunnittelutoimistoja ja elintarviketeollisuutta. Sata Industry muodostaa yhden keskeisistä Suomen vientiteollisuuden klustereista, joka hyödyntää laajasti automaatiota, robotiikkaa ja muita älykkäitä teknologioita.

Sata Industry teollisuusvyöhykkeellä sijaitsee Suomen merkittävin kupari- ja nikkelimetallien ja kemikaalien valmistukseen keskittyvä teknologiametalliklusteri. Harjavallan suurteollisuuspuisto on yksi maailman tehokkaimmista kuparin ja nikkelin tuotantopaikoista sekä monipuolinen nikkelimetallien ja -kemikaalien jalostaja.

Porin Kupariteollisuuspuistossa toimii useita kansainvälisiä yrityksiä sekä niiden yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita, jotka tarjoavat alansa huippuosaamista sekä tekevät yhteistyötä kuparin jalostamisen saralla.  Sata Industryn metallinjalostusyritykset hyödyntävät suuressa mittakaavassa mm. SER-kierrätysjätteen hyödyntämistä.

INVESTOINNEILLA VAHVAAN KASVUUN

Sata Industry teollisuusvyöhykkeellä investoidaan kasvuun. Viime vuosina alueen yritykset ovat tehneet satojen miljoonien eurojen teolliset investoinnit ja investointinäkymät ovat jatkossakin hyvät. Sata Industry teollisuusvyöhykkeen vuotuiset investoinnit ovat 200 miljoonaa euroa ja suunnitellut investoinnit 1 miljardia euroa. Korkea investointitaso kertoo yritysten liiketoiminnan kasvun mahdollisuuksista, joita tarjoavat esimerkiksi yhteiskunnan sähköistyminen, uusiutuvan energian tuotanto, digitalisaatio, automaatio ja robotiikka sekä kiertotalous.

Vuoteiset
investoinnit

200
milj. €

Investointi-
suunnitelmat

1
mrd. €