Teemme töitä kestävän tulevaisuuden eteen

Meillä tunnistetaan megatrendit ja
reagoidaan muutokseen.

VASTUULLISTA TOIMINTAA JA
KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Sata Industry teollisuusvyöhykkeen yritykset toimivat vastuullisesti ja huomioivat ekologisesti, sosiaalisesti, ja taloudellisesti kestävän kehityksen näkökulmat. Ekologisesti kestävä kehitys merkitsee mahdollisimman ympäristöystävällisten ja resurssitehokkaiden ratkaisujen käyttöä teollisuudessa. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa inhimillisten ja yhteiskunnallisten näkökohtien huomioimista. Taloudellinen kestävyys on liiketoiminnan kannattavuutta ja kasvua, jota ilman menestyksekäs toiminta ei voi jatkua.

Sata Industry teollisuusvyöhykkeelle tulevaisuuden liikemahdollisuuksia tarjoavat megatrendit, kuten yhteiskunnan sähköistyminen, digitalisaatio ja automatisaatio sekä energia- ja resurssitehokkuuteen liittyvät vaatimukset ja kiertotalous. Yhä vaativammat ratkaisut edellyttävät panostuksia uudenlaiseen osaamiseen, kumppanuuksiin ja innovaatiotoimintaan.